Додаткові параметри пошуку

Використовуйте символи для змінення умов пошуку або звуження його результатів.

Знаходьте потрібну інформацію за коротший проміжок часу. Використовуйте вказані нижче символи, щоб швидко змінювати умови та функції пошуку.

Символ Функція
+ Шукає веб-сторінки, що містять усі слова, перед якими стоїть знак "+". Також дає змогу включати слова, які зазвичай ігноруються.
" " Шукає точні слова у фразах.
() Шукає або виключає веб-сторінки, які містять групу слів.
AND або & Шукає веб-сторінки, які містять усі слова чи фрази.
NOT або Вилучає веб-сторінки, які містять слово чи фразу.
OR або | Шукає веб-сторінки, які містять хоча б одне вказане слово чи фразу.
Примітки
 • За промовчанням усі пошукові запити використовують оператор AND.
 • Необхідно вводити оператори NOT і OR прописними літерами. В іншому разі служба Bing не розглядатиме їх як слова, що ігноруються. Це поширені слова, які пропускаються, щоб прискорити повнотекстовий пошук.
 • Слова, що ігноруються, а також знаки пунктуації, окрім описаних у цьому розділі символів, пропускаються, якщо їх не взято в дужки, або вони не стоять після знаку +.
 • Для отримання результатів пошуку використовуються лише перші 10 елементів.
 • Оператори групування елементів і логічні оператори підтримуються в такій послідовності:
  • ()
  • ""
  • NOT – +
  • AND &
  • OR |
 • Оскільки OR – це оператор з найнижчим пріоритетом, під час пошуку вказуйте елемент OR у дужках, якщо він використовується разом з іншими операторами.
 • Деякі описані тут функції та можливості можуть бути недоступні в певних країнах або регіонах.

Пов'язані теми

Ключові слова для розширеного пошуку
Пріоритет операторів

See more videos...