Chặn nội dung người lớn bằng Tìm kiếm An toàn

Các tùy chọn để lọc văn bản, hình ảnh và video dành cho người lớn ra khỏi các kết quả tìm kiếm.

Tìm kiếm An toàn giúp chặn nội dung người lớn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của bạn. Có các cách khác nhau để bạn bật Tìm kiếm An toàn:

 • Với tài khoản cá nhân, chọn tùy chọn Tìm kiếm An toàn trên trang Cài đặt.
 • Ở cấp độ mạng, ánh xạ www.bing.com tới strict.bing.com.
 • Với PC cá nhân, ánh xạ www.bing.com tới strict.bing.com.

Dưới đây chúng tôi sẽ đi vào chi tiết hơn về cách thực hiện Tìm kiếm An toàn sử dụng mỗi phương pháp ở trên.

Điều chỉnh bộ lọc Tìm kiếm An toàn của bạnexpando image
 1. Trên trang Thiết đặt, nhấp vào một trong các bộ lọc Tìm kiếm An toàn:
  • Nghiêm ngặt lọc các văn bản, hình ảnh và video dành cho người lớn ra khỏi các kết quả tìm kiếm của bạn.
  • Trung bình lọc hình ảnh và video dành cho người lớn, nhưng không phải là văn bản, ra khỏi các kết quả tìm kiếm của bạn. Đây là cài đặt mặc định.
  • Tắt không lọc nội dung dành cho người lớn.
 2. Nhấp vào Lưu.
Ánh xạ ở cấp độ mạngexpando image

Nếu bạn muốn bảo đảm kết quả Tìm kiếm An toàn nghiêm ngặt cho tất cả người dùng trong mạng của bạn, tại bộ định tuyến hoặc máy chủ proxy, ánh xạ www.bing.com tới strict.bing.com. Strict.bing.com. Strict.bing.com sẽ bảo đảm rằng kết quả Tìm kiếm An toàn nghiêm ngặt sẽ được trả về cho mọi truy vấn tới IP này và các điều khiển Tìm kiếm An toàn được tắt.

Chúng tôi khuyến nghị đây là phương pháp tốt nhất cho các trường không tham gia chương trình Bing trong Lớp học để bảo đảm kết quả Tìm kiếm An toàn nghiêm ngặt. Người dùng tại nhà hoặc các doanh nghiệp cũng muốn bảo đảo kết quả Tìm kiếm An toàn nghiêm ngặt cũng được hoan nghênh sử dụng phương pháp này.

Để áp dụng bắt buộc Tìm kiếm An toàn cho mạng của bạn, bạn sẽ cần cập nhật cấu hình DNS của bạn. Cài đặt mục nhập DNS cho www.bing.com thành CNAME cho strict.bing.com. Bạn sẽ cần sử dụng CNAME thay vì IP strict.bing.com vì CNAME sẽ vẫn tiếp tục hoạt động dù IP cho strict.bing.com thay đổi. Bằng cách thay đổi DNS, kết quả sẽ tiếp tục xuất hiện tới người dùng của bạn dưới dạng kết quả thông thường từ www.bing.com nhưng kết quả Tìm kiếm An toàn nghiêm ngặt được bảo đảm.

Chúng tôi không khuyến nghị chặn IP www.bing.com vì điều này có thể có tác động bất lợi của việc khóa các tên miền Microsoft khác.

Ánh xạ cho một PC cá nhânexpando image

Nếu bạn muốn bảo đảm kết quả tìm kiếm an toàn nghiêm ngặt cho PC nào đó, bạn cũng có thể làm thế bằng cách ánh xạ www.bing.com tới strict.bing.com. Ví dụ, nếu bạn là phụ huynh và muốn bảo đảm kết quả tìm kiếm an toàn trên PC của con bạn, phương pháp này sẽ hiệu quả. Chỉ người dùng là quản trị viên trên PC mới có thể hoàn tác thay đổi này.

Để thực hiện thay đổi này:

 1. Trong Windows, bấm phím Windows và gõ "Notepad."
 2. Bấm chuột phải trên Notepad và chọn Run as Administrator.
 3. Bấm Yes khi Windows hỏi bạn có muốn chương trình này thực hiện thay đổi.
 4. Mở tệp hosts. Trong hầu hết cài đặt Windows, tệp này nằm tại: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 5. Bấm vào phím Windows, gõ “cmd,” và sau đó nhấn enter.
 6. Gõ "ping strict.bing.com" và ghi chú IP hiện ra. Kết quả nhìn sẽ tương tự như này: 204.79.197.220
 7. Tạo một mục nhập ở cuối tệp hosts nhìn giống như này: 204.79.197.220 www.bing.com
 8. Lưu tệp. Windows giờ sẽ sử dụng strict.bing.com để bảo đảm kết quả Tìm kiếm An toàn nghiêm ngặt trên PC này.

Nếu Windows được cài đặt ở vị trí khác trên PC của bạn, bạn có thể tìm tệp host bằng cách gõ nội dung sau vào command prompt: cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc.

Lưu ý

Tệp hosts cần IP thực sự cho strict.bing.com thay vì CNAME. Nếu CNAME được sử dụng, tệp hosts sẽ không chuyển hướng sang IP strict.bing.com.

Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chủ đề liên quan

Báo cáo lo ngại
Tìm hiểu thêm về Tìm kiếm an toàn

See more videos...