Lọc ảnh bằng loại cấp phép

Sử dụng bộ lọc giấy phép để tìm hình ảnh có thể sử dụng cho cá nhân hoặc thương mại.

Khi cần tìm các hình ảnh để bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi cho mục đích sử dụng thương mại hay cá nhân, hãy sử dụng bộ lọc giấy phép. Bộ lọc này được dựa trên Hệ thống cấp phép Creative Commons. Chọn một tùy chọn lọc để xem các kết quả hình ảnh phù hợp với mục đích sử dụng của bạn.

Giới thiệu về tính năng lọc theo giấy phép

Dưới đây là các tùy chọn lọc bạn có thể dùng và cách sử dụng chúng:

  • Miền công cộng: Người tạo hình ảnh đã khước từ các quyền dành riêng cho họ, trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép. Tìm hiểu thêm về nội dung này.
  • Chia sẻ và sử dụng miễn phí: Bạn có thể chia sẻ và sử dụng chúng. Nhưng bạn không được phép thay đổi hoặc sửa chúng. Đồng thời, bạn cũng không được phép sửa đổi, chia sẻ và sử dụng chúng cho các mục đích thương mại. Tùy chọn này thường mang đến nhiều kết quả nhất.
  • Chia sẻ và sử dụng thương mại miễn phí: Bạn có thể chia sẻ và sử dụng chúng cho các mục đích thương mại hay cá nhân. Bạn có thể được phép thay đổi hay sửa chúng vì các mục đích thương mại hoặc cá nhân.
  • Sửa đổi, chia sẻ và sử dụng miễn phí: Bạn có thể sửa đổi, chia sẻ và sử dụng chúng. Nhưng bạn không được phép sửa đổi, chia sẻ và sử dụng chúng cho các mục đích thương mại.
  • Sửa đổi, chia sẻ và sử dụng thương mại miễn phí: Bạn có thể sửa đổi, chia sẻ và sử dụng chúng cho các mục đích thương mại hay cá nhân. Tùy chọn này thường mang đến ít kết quả nhất.

Sau khi bạn tìm được hình ảnh

Khi bạn tìm được hình ảnh như ý, hãy truy cập trang web gốc của hình ảnh và xác định giấy phép thực tế đối với hình ảnh đó. Sau đó, truy cập trang web của Creative Commons và bảo đảm rằng bạn đọc và hiểu giấy phép, cùng với các điều khoản, hạn chế và yêu cầu về thẩm quyền trong đó. Sau khi hoàn thành việc nghiên cứu này, bạn cần biết về cách thức và thời điểm có thể sử dụng hình ảnh.

Lưu ý

Bing không xác minh hay thể hiện rằng giấy phép cụ thể được kết hợp với hình ảnh hay bạn có thể sử dụng hình ảnh theo giấy phép đó.

Nếu bạn có câu hỏi về giấy phép, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Creative Commons.

Nếu các kết quả được lọc bao gồm những hình ảnh không phù hợp với giấy phép được chọn, ở cuối trang kết quả hình ảnh, hãy nhấp vào Phản hồi và thông báo cho chúng tôi.

See more videos...