Bắt đầu với Bing Video

Tìm hiểu cách duyệt, chia sẻ, hoặc gửi thông tin phản hồi về Bing Video.

Xem video trực tuyến từ bất kỳ máy tính nào kết nối với Internet. Các kết quả video trên Video trên Bing đến từ rất nhiều ấn bản truyền thông.

  • Tìm và xem video: Tìm kiếm video theo từ khóa hoặc danh mục và duyệt các video phổ biến, được tải lên gần đây và có liên quan.
  • Chia sẻ video với bạn bè của bạn: Mỗi video trên Video trên Bing có một địa chỉ web riêng biệt nên bạn có thể gửi liên kết tới video bằng email hoặc tin nhắn tức thời. Ngoài ra, bạn có thể nhúng video trên trang web hoặc blog của mình hoặc đăng video lên các phương tiện truyền thông xã hội.
Lưu ý

Nếu bạn có phản hồi hoặc muốn báo cáo lỗi cho nhóm Video trên Bing, ở cuối bất kỳ trang nào trên trang web Video trên Bing, hãy nhấp vào Phản hồi. Nếu máy tính của bạn đã cài đặt phần mềm chặn cửa sổ bật lên, có thể bạn cần phải tắt tạm thời phần mềm đó trước tiên.

See more videos...