Nhận tin tức mới nhất

Tìm hiểu cách bạn có thể tìm kiếm thông tin, nhận các thông báo, hoặc thay đổi địa điểm của mình để biết tin tức địa phương hoặc thời tiết.

Tìm và đọc những tin tức quốc tế nóng hổi và chuyên sâu.

Duyệt tin tức mới nhấtexpando image
 1. Đi tới Tin tức trên Bing.
 2. Duyệt các Câu chuyện Hàng đầu hoặc trong hộp tìm kiếm, nhấp vào một danh mục.
Tìm kiếm tin tứcexpando image
 1. Đi tới Tin tức trên Bing.
 2. Tìm kiếm sự kiện tin tức mà bạn muốn tìm.
Nhận cập nhật tin tứcexpando image

Nhận cập nhật tin tức trên trang chủ Bing, trang Cập nhật của tôi của bạn, và trong email.

 1. Đi đến Tin tức trên Bing và tìm kiếm sự kiện tin tức hoặc chủ đề mà bạn quan tâm.
 2. Ở đầu trang, nhấp vào liên kết Luôn cập nhật tin tức về....

  Bạn sẽ thấy cập nhật trên Trang chủ Bing và trang Cập nhật của tôi của bạn khi có thông tin về sự kiện hoặc chủ đề này.

 3. Để nhận cập nhật qua email, nhấp Quản lý cách bạn theo dõi Sở thích này hoặc đi đến trang Sở thích của tôi.
 4. Trên trang Sở thích của tôi của bạn, trong phần Tin tức, nhấp Chỉnh sửa, và cho mỗi chủ đề tin tức, trên menu Cập nhật qua email, chọn một tần số.

  Để ngừng nhận cập nhật qua email về một sự kiện tin tức hoặc chủ đề, trên menu Cập nhật qua email, chọn Tắt.

 5. Nhấp vào Hoàn thành.
Thay đổi địa điểm mặc định để biết thời tiết và tin tức địa phươngexpando image
 • Trên trang Thiết đặt, dưới mục Tìm kiếm hãy nhập một địa điểm khác, rồi sau đó nhấp vào Lưu.

Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

See more videos...