Giữ an toàn khi xem video

Tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng các thiết đặt an toàn gia đình trên trang web An toàn và Bảo mật của Microsoft.

Nội dung trên trang web Video trên Bing đến từ nhiều phương tiện truyền thông khác nhau..

Như thường lệ, các bậc phụ huynh nên áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp trên máy tính của họ để giúp quản lý những việc mà con cái của họ có thể thực hiện trên máy tính. Chúng tôi khuyến khích mọi bậc phụ huynh hoặc người giám hộ muốn giới hạn quyền truy nhập Video trên Bing làm như vậy bằng cách sử dụng các tài nguyên về an toàn trực tuyến được mô tả trên Trang web YouthSpark.

See more videos...