Tự bảo vệ bạn khỏi phần mềm độc hại và lừa đảo qua mạng

Tìm hiểu lý do tại sao chúng tôi thông báo cho bạn về các trang web có thể gây hại hoặc nguy hiểm và những gì chủ sở hữu trang web có thể làm để sửa chữa.

Malware là tên viết tắt của “malicious software” (phần mềm độc hại), một chương trình hoặc tệp được thiết kế để chuyên phá hoại hoặc làm gián đoạn một hệ thống, chẳng hạn như vi-rút, sâu hoặc Trojan horse. Bing tắt các liên kết tới các trang tiềm ẩn mối nguy hiểm trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi và thông báo cho bạn là trang này có thể tải xuống phần mềm độc hại có thể gây hại cho máy tính của bạn.

Lừa đảo qua mạng (tiếng anh là phishing, phát âm giống như từ fishing) là cách thức lừa người dùng máy tính tiết lộ thông tin cá nhân hoặc tài chính thông qua email, trang web hoặc cuộc gọi điện thoại. Một âm mưu lừa đảo qua mạng phổ biến bắt đầu khi có một email nhìn giống như thông báo chính thức từ một nguồn đáng tin cậy như ngân hàng, công ty thẻ tín dụng hoặc đơn vị bán hàng trực tuyến có tiếng. Trong email, người nhận được điều hướng tới trang web lừa đảo, tại đây họ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, như số và mật khẩu một tài khoản nào đó. Thông tin này sau đó thường được sử dụng để trộm nhân dạng. Tìm hiểu thêm về nhận diện email, liên kết hoặc cuộc gọi điện thoại lừa đảo qua mạng.

Tại sao trang này bị gắn cờ là độc hại?

Một trang web bị gắn cờ là độc hại khi Bing phát hiện nội dung độc hại trên một trong các trang trong trang web đó trong quá trình lập chỉ mục thông thường của chúng tôi. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở mã tấn công có khả năng tải phần mềm độc hại xuống máy của bạn. Bing khuyên bạn nên tránh truy nhập các trang này. Để biết thêm thông tin về tránh các nội dung tải về nguy hiểm, hãy truy nhập Trung tâm Bảo mật & An toàn của Microsoft.

Tại sao thông báo chỉ có tính chất cảnh báo? Tại sao trang web không bị xóa khỏi chỉ mục?

Các trang bị gắn cờ là độc hại thường là các trang web hợp pháp bị bên thứ ba có ác ý lạm dụng mà chủ sở hữu trang web không hề hay biết. Vì Bing cố gắng cung cấp cho bạn cả kết quả liên quan và an toàn, chúng tôi đã quyết định đưa cả trang web này trong tập kết quả liên quan nhưng cũng cảnh báo cho bạn bằng thông báo có tính chất cảnh báo.

Đối với chủ sở hữu trang web

Nếu bạn sở hữu một trang web, bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về trang web của bạn, quy trình rà soát của chúng tôi trên Trợ giúp và Hướng dẫn Quản trị web của Bing.

Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

See more videos...