Cách báo cáo mối lo ngại hoặc liên hệ với Bing

Thông tin về cách báo cáo kết quả có hại, mối lo ngại về sở hữu trí tuệ hoặc các mối lo ngại khác về nội dung của trang web.

Nếu bạn lo ngại về các URL cụ thể hoặc các thông tin khác có trong kết quả tìm kiếm, bạn có thể báo cáo những điều này cho Bing. Việc báo cáo mối lo ngại sẽ không nhất thiết dẫn đến việc xóa một URL khỏi kết quả tìm kiếm. Bing giới hạn việc xóa kết quả tìm kiếm trong một số trường hợp và điều kiện hẹp để tránh hạn chế quyền truy cập của người dùng Bing vào thông tin có liên quan.

Nếu bạn nhận thấy lỗi thực tế hoặc các vấn đề khác trên Bing, bạn có thể báo cho chúng tôi thông qua liên kết Phản hồi ở cuối trang. Xem bên dưới để biết các cách khác để liên hệ với chúng tôi và nhận thêm thông tin về Bing.

API tìm kiếm trên Bingexpando image

Nếu bạn là nhà phát triển có câu hỏi về API tìm kiếm trên Bing, hãy bấm vào đây để biết giá và thông tin bổ sung.

Bing Adsexpando image

Nếu bạn có câu hỏi về quảng cáo trên Bing của mình, đăng nhập vào cổng Microsoft Ads để được hỗ trợ.

Trang Bing (beta)expando image

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về việc nâng cao thương hiệu của bạn thông qua Trang Bing.

Bing Placesexpando image

Nếu bạn có câu hỏi về việc thêm doanh nghiệp của bạn vào Bing hoặc sửa thông tin của bạn, hãy đi đến Cổng Bing Places.

Bản đồ Bingexpando image

Nếu bạn gặp sự cố với Bản đồ Bing, bấm vào đây và sau đó chọn nút phản hồi ở cuối trang.

Bing Webmaster Toolboxexpando image

Nếu bạn là quản trị trang web hoặc chủ sở hữu trang web có câu hỏi về sự hiện diện của bạn trên Bing, đăng nhập vào cổng Bing Toolbox.

Bing Desktop và Bing Wallpaperexpando image

Bing Desktop đã được tích hợp vào các sản phẩm khác. Để thêm hình ảnh Bing mới trên màn hình nền của bạn mỗi ngày, cài đặt Bing Wallpaper.

Ứng dụng Bing dành cho Androidexpando image

Để đưa ra phản hồi về ứng dụng Bing dành cho Android, hãy gửi email đến bfafeedback@microsoft.com

Ứng dụng Bing dành cho iOSexpando image

Bạn có thể cung cấp phản hồi ngay trong ứng dụng hoặc để lại nhận xét trong Apple Store.

Diễn đàn cộng đồng Bingexpando image

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời tại đây.

Lưu ý

Bing không kiểm soát nội dung mà các trang web xuất bản hoặc nội dung xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Bing. Để đảm bảo nội dung được xóa khỏi kết quả tìm kiếm, tùy chọn tốt nhất của bạn là liên hệ với quản trị viên web của trang web đã xuất bản nội dung và yêu cầu xóa bỏ nội dung đó. Ngay cả khi Bing xóa URL khỏi kết quả tìm kiếm, nó sẽ tiếp tục tồn tại và có thể được tìm ra bằng cách truy cập trực tiếp vào địa chỉ web cho đến khi quản trị viên web xóa nội dung đó khỏi trang web của họ.

See more videos...