Đăng xuất tài khoản Microsoft

Cách đăng xuất tài khoản Microsoft.

Một số tính năng, như Bing Sở thích và Microsoft Giải thưởng, có thể không có sẵn hoặc hoạt động theo cách khác khi bạn đăng xuất.

 1. Để đăng xuất tài khoản Tài khoản Microsoft, ở góc trên bên phải của bất kỳ trang Bing.com nào, nhấp vào tên tài khoản của bạn.
  Tên tài khoản ở góc trên bên phải của trang Bing.com
 2. Trên menu tài khoản, hãy nhấp vào Đăng xuất.
  Tùy chọn đăng xuất ở phía trên bên phải của trang Bing.com
Lưu ý
 • Bing.com lưu trạng thái Tài khoản Microsoft của bạn, đăng nhập hoặc đăng xuất, trên một cookie của trình duyệt, nếu bạn dùng một trong các sản phẩm sau đây:
  • Internet Explorer 10 hoặc cao hơn
  • Windows 8 trở lên
  • Windows Máy chủ 2012 hoặc cao hơn
 • Nếu bạn xóa cookie, lần tiếp theo khi truy cập trang Bing.com, bạn sẽ tự động đăng nhập vào Tài khoản Microsoft của bạn. Để đăng xuất, trên menu tài khoản, hãy nhấp vào Đăng xuất.

Chủ đề liên quan

Tìm hiểu thêm về tài khoản Microsoft

See more videos...