Bật hoặc tắt lịch sử tìm kiếm

Cách xem lịch sử tìm kiếm của bạn, xóa, hoặc tắt hoặc bật lên.

Lịch sử tìm kiếm của bạn hiển thị những gì bạn đã tìm kiếm, ngày bạn thực hiện tìm kiếm và các trang web mà bạn đã truy nhập. Ngoài ra, dựa vào các kết quả mà bạn đã nhấp vào, lịch sử tìm kiếm có thể giúp cải thiện kết quả tìm kiếm của bạn.

Tắt lịch sử tìm kiếmexpando image

Khi lịch sử tìm kiếm được tắt thì sẽ không có gì mới được thêm vào lịch sử tìm kiếm của bạn. Lịch sử hiện có của bạn không bị xóa. Để xóa lịch sử tìm kiếm của bạn, bạn cần xóa đi.

Lưu ý

Nếu bạn không tắt được lịch sử tìm kiếm, hãy bật JavaScript và cookie trong trình duyệt của bạn rồi thử lại.

Bật lịch sử tìm kiếmexpando image
Xóa lịch sử tìm kiếmexpando image
 • Nếu bạn chưa đăng nhập

  Để xóa một mục tìm kiếm khỏi lịch sử, trên trang Lịch sử Tìm kiếm, hãy nhấp vào X cạnh tìm kiếm bạn muốn xóa.

  Để xóa toàn bộ lịch sử tìm kiếm của bạn, trên trang Lịch sử Tìm kiếm, ở cài đặt Thay đổi lịch sử, nhấp Xóa tất cả. Thao tác này sẽ xóa bất kỳ lịch sử tìm kiếm nào trên thiết bị này.

 • Nếu bạn đăng nhập vào một Tài khoản Microsoft

  Trên Bảng điều khiển Quyền riêng tư của Microsoft của bạn, ở mục Xóa lịch sử tìm kiếm, nhấp Xóa lịch sử tìm kiếm, và nhấp Xóa. Thao tác này sẽ xóa bất kỳ lịch sử tìm kiếm nào được liên kết với Tài khoản Microsoft của bạn.

 • Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học

  Trên trang Lịch sử Tìm kiếm, ở mục Xóa lịch sử tìm kiếm, nhấp Xóa tất cả, và nhấp . Thao tác này sẽ xóa bất kỳ lịch sử tìm kiếm nào được liên kết với tài khoản đó.

Xem lịch sử tìm kiếm của bạnexpando image
 1. Trên bất kỳ trang Bing.com nào, nhấp biểu tượng ba dòng ở góc trên bên phải, và sau đó nhấp vào Lịch sử tìm kiếm.
 2. Để xem lịch sử tìm kiếm theo loại hoặc ngày, hãy sử dụng các menu bên trên lịch sử tìm kiếm của bạn.

Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chủ đề liên quan

Bật hoặc tắt đề xuất tìm kiếm
Chặn nội dung người lớn bằng Tìm kiếm An toàn

See more videos...