Bật hoặc tắt đề xuất tìm kiếm

Cách hiện hoặc ẩn các đề xuất hiển thị dưới hộp tìm kiếm.

Khi bạn bắt đầu nhập một tìm kiếm, ngăn đề xuất tìm kiếm tự động hiển thị các đề xuất cho bạn dựa trên những gì bạn đã nhập.

Tắt đề xuất tìm kiếm

  • Trên trang Thiết đặt, dưới mục Tìm kiếm, hãy bỏ đánh dấu hộp kiểm Xem đề xuất tìm kiếm khi bạn nhập.

    Đề xuất tìm kiếm được tắt cho đến khi bạn xóa các cookie của mình hoặc bật lại chúng.

Bật đề xuất tìm kiếm

  • Trên trang Thiết đặt, dưới mục Tìm kiếm, chọn Xem đề xuất tìm kiếm khi bạn nhập.

Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

See more videos...