Cách Bing cung cấp kết quả tìm kiếm

Tại sao chúng tôi loại bỏ các kết quả hoặc liên kết đến những trang web hoặc nội dung chứa thông tin lạm dụng trẻ em, spam, nội dung được bảo vệ, nội dung nói xấu, riêng tư, hoặc ở một số quốc gia hoặc khu vực là các nội dung người lớn.

Là một công cụ tìm kiếm trực tuyến, mục đích chính của Bing là để kết nối người dùng với kết quả tìm kiếm liên quan nhất từ mạng—cung cấp truy cập dễ dàng tới nội dung chất lượng được tạo ra bởi các nhà phát hành mạng. Để làm việc này, Bing tự động tìm kéo mạng để xây dựng một chỉ mục các trang mới và cập nhật (hoặc URL) để hiển thị dưới dạng một tập các kết quả tìm kiếm liên quan cho tìm kiếm hoặc hành động được khởi xướng bởi người dùng. Nội dung của các trang này có thể tham khảo hoặc chứa nhiều nguồn và nội dung trực tuyến bao gồm trang web, hình ảnh, video, tài liệu và các mục khác. Kết quả tìm kiếm được tạo ra bằng cách sử dụng các thuật toán máy tính để kết nối từ tìm kiếm bạn nhập vào với kết quả trong chỉ mục của chúng tôi. Nói chung, chúng tôi cố gắng cung cấp một tập hợp các kết quả tìm kiếm được hiển thị toàn diện và hữu ích nhất có thể. Chúng tôi thiết kế—và liên tục cải tiến—các thuật toán để cung cấp kết quả liên quan và hữu ích nhất.

Là một dịch vụ hoạt động dựa trên thuật toán, Bing không kiểm soát hoạt động hay thiết kế của các trang web được đưa vào chỉ muc, và không kiểm soát nội dung các trang web được đưa vào chỉ mục phát hành. Miễn là trang web tiếp tục cung cấp thông tin trên web và cho các trình tìm kéo, thông tin nhìn chung sẽ khả dụng thông qua Bing hoặc các công cụ tìm kiếm khác.

Lưu ý

Nếu thông tin đã được loại bỏ khỏi trang web đó nhưng vẫn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm Bing, bạn có thể sử dụng Công cụ Loại bỏ Nội dung để gửi yêu cầu loại bỏ trang hoặc yêu cầu loại bỏ bộ nhớ cache lỗi thời. Để tìm thiểu thêm về Công cụ Loại bỏ Nội dung, hãy truy cập Trợ giúp về Bing Công cụ dành cho Quản trị viên web & Cách thực hiện (Tiếng Anh).

Microsoft tôn trọng tự do thể hiện. Nếu Microsoft nhận yêu cầu loại bỏ nội dung từ cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ, trong những trường hợp hạn chế, khi chất lượng, sự an toàn, đòi hỏi người dùng, luật liên quan và/hoặc sự quan ngại chính sách công cộng tồn tại, Bing có thể loại bỏ kết quả, thông báo cho người dùng về các rủi ro nhất định, hoặc cung cấp cho người dùng lựa chọn điều chỉnh nội dung của họ cho phù hợp. Bing giới hạn loại bỏ kết quả tìm kiếm theo một nhóm hoàn cảnh và điều kiện hẹp để tránh giới hạn việc truy cập của người dùng Bing đối với thông tin liên quan.

Dưới đây chúng tôi mô tả các cách thức và thời điểm Bing thực hiện việc này. Khi kết quả tìm kiếm được loại bỏ, Bing cố gắng minh bạch về việc loại bỏ này. Việc này bao gồm cung cấp cho người dùng thông báo về việc loại bỏ kết quả tìm kiếm ở cuối trang. Ngoài ra, chúng tôi còn công bố thông tin về xóa bỏ kết quả tìm kiếm của Bing như một phần của Microsoft Báo cáo Yêu cầu Loại bỏ Nội dung.

Yêu cầu pháp lý từ chính phủ, cá nhân hoặc đối tượng khác

Các quốc gia hoặc vùng nhất định duy trì các luật hoặc quy định áp dụng cho nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm và yêu cầu loại bỏ truy cập vào các trang nhất định được đưa vào chỉ mục. Một số trong những luật này cho phép cá nhân hoặc thể nhân cụ thể yêu cầu loại bỏ các kết quả (như sự vi phạm bản quyền, lời phỉ báng, sự nói xấu, thông tin nhận diện cá nhân, lời lẽ thù hằn hoặc quyền cá nhân khác), trong khi số khác được quản lý và bắt buộc thực thi bởi chính phủ.

Khi Microsoft nhận yêu cầu hoặc đòi hỏi, Bing cân nhắc giữa ủng hộ của mình đối với tự do thể hiện và truy cập tự do tới nội dung liên quan với việc tuân thủ pháp luật địa phương. Chúng tôi ròa soát và đánh giá yêu cầu hoặc đòi hỏi, bao gồm lý do và cơ sở của yêu cầu hoặc đòi hỏi, thẩm quyền hoặc quyền của bên yêu cầu, các chính sách áp dụng của chúng tôi và cam kết của chúng tôi với người dùng của mình liên quan tới tự do thể hiện, và xác định xem chúng tôi có nên loại bỏ truy cập vào nội dung và loại bỏ tới mức độ nào.

Ví dụ về các lĩnh vực yêu cầu pháp lý với cách tiếp cận toàn cầu

Tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em

Việc sản xuất và truyền bá và truy cập tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em bị lên án trên toàn thế giới và nhìn chung là phi pháp. Buồn thay, lạm dụng trẻ em không mới, nhưng mạng lại tạo cơ hội mới cho những người phạm tội với trẻ em. Bing hợp tác với những đơn vị khác trong nhóm công nghệ và công nghiệp, các cơ quan hành pháp, và tổ chức chính phủ và phi chính phủ để giúp ngăn chặn việc phát tán trực tuyến nội dung kinh khủng này. Một cách chúng tôi làm việc này là loại bỏ các trang đã được rà soát bởi các cơ quan đáng tin cậy (hoặc được xác định qua Microsoft PhotoDNA) và được thấy có chứa hoặc liên quan tới việc khai thác hoặc lạm dụng tình dục trẻ em.

Cụ thể, chúng tôi loại bỏ các trang khỏi chỉ mục của chúng tôi đã được Hiệp hội Giám sát Internet (Vương quốc Anh), NCMEC (Hoa Kỳ), và FSM (Đức) với sự đánh giá thiện chí của mình, xác định có lưu trữ hoặc là nhà cung cấp truy cập vào tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em. Việc loại bỏ các liên kết này khỏi kết quả tìm kiếm được hiển thị không ngăn chặn được việc tài liệu có thể được truy cập trên mạng hoặc được khám phá thông qua các phương tiện không phải Bing, nhưng nó làm giảm được khả năng của người tìm kiếm nó hoặc thu lợi từ nó.

Vi phạm bản quyền

Bing khuyến khích tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, ngoài ra cũng ghi nhận quyền của người dùng tham gia sử dụng như được cho phép trong luật bản quyền áp dụng. Bing có thể loại bỏ khỏi kết quả tìm kiếm những liên kết tới các trang web có chứa tài liệu vi phạm quyền của người sở hữu nội dung được giữ quyền tác giả, nếu chúng tôi nhận được thông báo phù hợp pháp lý về việc vi phạm bản quyền từ người sở hữu bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền của người đó.

Nếu bạn là người giữ quyền và lo lắng về quyền sở hữu trí tuệ về nội dung của một trang web được liên kết tới bởi Bing, hoặc một quảng cáo Bing, vui lòng xem Báo cáo trang vi phạm của chúng tôi.

Chất lượng, an toàn và đòi hỏi của người dùng

Trong những hoàn cảnh nhất định liên quan tới chất lượng, sự an toàn và điều người dùng của chúng tôi muốn, Bing có thể quyết định loại bỏ những kết quả nhất định hoặc chúng tôi có thể cảnh báo hoặc giáo dục người dùng hoặc cung cấp lựa chọn để điều chỉnh kết quả cho phù hợp.

Ví dụ về chất lượng, an toàn và đòi hỏi của người dùng

Thư rác

Một số trang trong chỉ mục Bing hóa ra là các trang có ít hoặc không có giá trị với người dùng và cũng có thể có các đặc điểm ngụy tạo cách hoạt động của các hệ thống tìm kiếm và quảng cáo để bóp méo tính liên quan của chúng cho cân xứng với các trang cung cấp thông tin liên quan hơn. Một số trang này chỉ bao gồm quảng cáo và/hoặc liên kết tới các trang web khác chứa hầu hết là quảng cáo, và không có hoặc chỉ chứa nội dung hời hợt liên quan đến chủ đề của tìm kiếm. Để cải tiến trải nghiệm tìm kiếm cho người dùng và cung cấp nội dung liên quan hơn, Bing có thể loại bỏ các kết quả tìm kiếm như vậy, hoặc điều chỉnh thuật toán Bing để ưu tiên các trang liên quan và hữu ích hơn trong kết quả tìm kiếm.

Thông tin cá nhân nhạy cảm, bao gồm việc phát tán hình ảnh quan hệ tình dục chưa được cho phép

Đôi khi, các trang khả dụng công khai cố ý hoặc không cố ý chứa thông tin cá nhân nhạy cảm được đăng mà không có sự đồng ý của cá nhân được xác định hoặc trong các hoàn cảnh tạo ra rủi ro về bảo mật hoặc quyền riêng tư. Ví dụ bao gồm không cố ý đăng hồ sơ cá nhân, số điện thoại cá nhân, số chứng minh thư và những nội dung tương tự, hoặc có chủ ý và ác ý đăng mật khẩu email, thông tin đăng nhập, số thẻ tín dụng hoặc các dữ liệu khác nhằm sử dụng cho hành vi gian lận hoặc lấy cắp dữ liệu. Khi xác minh, Bing sẽ loại bỏ các kết quả tìm kiếm như vậy.

Một ví dụ khác khi ai đó chia sẻ trực tuyến hình ảnh người lớn của người khác mà không có sự đồng ý của người đó. Về văn hóa, đây là sự xâm phạm trắng trợn tới quyền riêng tư của một người và thường được nhắc tới với cụm từ “trả thù khiêu dâm" (revenge porn). Để giúp nạn nhân kiểm soát lại hình ảnh và quyền riêng tư của mình, khi rà soát, Bing có thể loại bỏ các liên kết tới các hình ảnh và video trả thù khiêu dâm khỏi kết quả tìm kiếm. Để báo cáo hình ảnh và video trực tuyến không được phép, nạn nhân nên điền vào biểu mẫu trên trang web báo cáo của chúng tôi.

Như được ghi chú trong biểu mẫu, thông tin sẽ vẫn còn trên mạng mặc dù Bing đã loại bỏ kết quả tìm kiếm liên quan. Người sở hữu trang web là người phù hợp nhất xử lý các lo ngại về quyền riêng tư về thông tin mình phát hành và biểu mẫu hướng nạn nhân liên hệ với những người sở hữu trang web này để loại bỏ nội dung khỏi mạng.

Nội dung người lớn

Bing cung cấp cài đặt Tìm kiếm an toàn, cho phép hầu hết người dùng cài đặt bộ lọc nội dung người lớn họ có thể áp dụng cho kết quả tìm kiếm của họ. Bing muốn tránh cung cấp nội dung có thể gây khó chịu hoặc gây hại khi nội dung đó không được yêu cầu. Mặc định, ở hầu hết quốc gia hoặc vùng, Tìm kiếm An toàn được cài đặt để Giảm nhẹ, giúp giới hạn kết quả tìm kiếm rõ ràng về thị giác nhưng không giới hạn văn bản rõ ràng.

Lưu ý

Những quốc gia hoặc vùng khác nhau có thể có những quy phạm truyền thống, tôn giáo hoặc văn hóa địa phương, hoặc luật pháp địa phương khác nhau liên quan tới việc hiển thị nội dung người lớn (hoặc kết quả tìm kiếm giúp truy cập nội dung người lớn). Điều này có thể ảnh hưởng tới cài đặt Tìm kiếm An toàn mặc định cho Bing tại một số quốc gia hoặc vùng. Chúng tôi nỗ lực đánh giá lại cài đặt này khi luật pháp, truyền thống và quy phạm địa phương liên quan tiến triển.

Cảnh báo (bán phi pháp dược phẩm, phần mềm độc hại)

Khi có rủi ro đáng kể về khả năng gây hại nghiêm trọng cho công chúng từ việc mua trực tuyến thuốc không an toàn, giả mạo và phi pháp (dược phẩm phi pháp) hoặc việc truy cập các trang web có lý do hợp lý để nghi ngờ là chứa phần mềm độc hại, Bing muốn giúp người dùng thực hiện quyết định với đầy đủ thông tin. Với mục tiêu này trong tâm trí, chúng tôi cung cấp một bộ cảnh báo trên Bing.com để cung cấp cho người dùng thông tin về những nguy hiểm khi truy cập các trang web không an toàn. Chúng sẽ không ngăn cản người dùng truy cập trang web. Tuy nhiên, cảnh báo sẽ nhắc nhở người dùng cẩn thận với những rủi ro, và cung cấp liên kết tới những nguồn nơi người dùng có thể tìm hiểu thêm về cách chọn nơi bán thuốc trực tuyến an toàn.

Với dược phẩm phi pháp, cảnh báo này sẽ xuất hiện nếu một người dùng Bing chọn một trang web dược phẩm được FDA tuyên bố là nơi bán thuốc trực tuyến giả mạo, có tham gia hoạt động phi pháp như chào bán thuốc kê đơn tiềm ẩn nguy hiểm, chưa được phê duyệt và không nhãn mác cho người dùng Hoa Kỳ.

Chủ đề liên quan

Xóa trang trong bộ nhớ cache khỏi Bing
Gửi yêu cầu xóa nội dung khỏi Bing
Báo cáo nội dung người lớn hoặc khiếm nhã
Chặn nội dung người lớn bằng Tìm kiếm An toàn

See more videos...