Thông tin y tế trên Bing

Tìm hiểu cách Bing phối hợp với các chuyên gia để xem xét nội dung y tế của chúng tôi.

Thông tin y tế trên Bing lấy từ các đối tác nội dung y tế đáng tin cậy và biểu đồ kiến thức Bing. Thông tin về nhiều tình trạng bệnh được hội đồng chuyên gia y tế xem xét.

Thông tin y tế nào có sẵn trên Bing?

  • Tình trạng bệnh: Tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng ngừa, biến chứng, chẩn đoán, điều trị và các bác sĩ chuyên khoa để tư vấn.
  • Xét nghiệm chẩn đoán: Cách chuẩn bị, điều cần dự kiến, rủi ro và biến chứng và cách giải thích kết quả xét nghiệm.
  • Thủ thuật điều trị: Tìm hiểu về điều cần dự kiến trước, trong và sau thủ thuật, cũng như các rủi ro và biến chứng.
  • Triệu chứng: Các nguyên nhân thường gặp, khi nào cần gặp bác sĩ và các lựa chọn tự chăm sóc.
  • Thuốc: Tác dụng phụ, tương tác và cảnh báo.

Bing sử dụng nguồn nào để lấy thông tin y tế?

Thông tin về thuốc trên Bing được lấy từ First Databank và các trang web y tế khác. Focus Medica cung cấp thông tin về tình trạng bệnh, triệu chứng, xét nghiệm và thủ thuật. Thông tin này được hội đồng chuyên gia y tế xem xét. Hội đồng này không xem xét các thuật ngữ tìm kiếm Bing cụ thể hoặc các kết quả hiển thị cho những thuật ngữ này. Hội đồng hiện bao gồm:

  • Tiến sĩ Bo Burns, DO, FACEP, The George Kaiser Family Foundation, trưởng khoa y học cấp cứu (Đại học Oklahoma)
  • Tiến sĩ Ilya Aleksandrovskiy, MD (Đại học Buffalo)
  • Tiến sĩ Patrick Kearns, MPH (Trường Y khoa Harvard), PGCert Med Ed (Đại học Glasgow), MRCP Vương quốc Anh
  • Tiến sĩ Rahul S. Gandhi, MPH (Trường Y khoa Harvard), MBChB (Đại học Auckland)

Khi tìm kiếm thông tin y tế, quý vị có thể thấy một phần có tên 'Mọi người cũng tìm kiếm'. Thông tin này lấy từ hành vi tìm kiếm và biểu đồ kiến ​​thức của chúng tôi.

Nếu tìm kiếm một triệu chứng, bạn có thể thấy một phần có tên 'Tình trạng sức khỏe liên quan'. Phần này lấy từ kết quả tìm kiếm và biểu đồ kiến ​​thức của chúng tôi. Chúng tôi kiểm tra các kết quả này để biết mức độ liên quan.

Bing cung cấp thông tin y tế bằng các ngôn ngữ khác nhau như thế nào?

Bing lấy nguồn dữ liệu bằng tiếng Anh từ các bên thứ ba và dịch dữ liệu đó. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu từ các trang web y tế dành riêng cho thị trường để thêm thông tin khi thích hợp. Bản dịch thông tin y tế được sử dụng làm tài liệu tham khảo và không phải là lời khuyên y tế. Microsoft vẫn chưa xem xét dữ liệu cơ bản, do đó chúng tôi không thể đảm bảo độ chính xác hoàn toàn.

Khi nào cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế

Thông tin y tế trên Bing không phải là lời khuyên y tế và không áp dụng cho tất cả mọi người. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu bạn có mối lo ngại y tế. Trong trường hợp cấp cứu y tế, hãy gọi ngay cho bác sĩ hoặc số điện thoại cấp cứu tại địa phương của bạn.

Cách báo cáo thông tin sai

Nếu bạn có phản hồi về thông tin y tế trên Bing, hãy sử dụng liên kết phản hồi ở phía dưới cùng bất kỳ trang nào.

Lưu ý

Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin y tế về các chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất. Thông tin này không phải là danh sách đầy đủ cho các tình trạng bệnh hoặc phương pháp điều trị.

See more videos...