Sử dụng Tìm kiếm bằng Hình ảnh Bing

Tìm hiểu cách tìm kiếm trên Bing bằng hình ảnh.

Tìm kiếm bằng Hình ảnh cho phép bạn tìm kiếm trên web bằng hình ảnh thay vì văn bản. Bạn có thể sử dụng Tìm kiếm bằng Hình ảnh để tìm hình ảnh, sản phẩm, trang tương tự bao gồm hình ảnh và thậm chí cả công thức nấu ăn.

Cách sử dụng Tìm kiếm bằng Hình ảnh

  • Chọn tab Hình ảnh ở đầu bất kỳ trang kết quả tìm kiếm nào hoặc truy cập Hình ảnh Bing.
  • Trong hộp tìm kiếm, chọn biểu tượng máy ảnh

Trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, bạn có thể:

  • Kéo hình ảnh (từ Bing, một trang web khác hoặc tệp trên máy tính của bạn) vào hộp
  • Chụp ảnh bằng webcam của bạn
  • Duyệt/tải ảnh lên từ máy tính của bạn
  • Dán ảnh hoặc URL

Lưu ý: PC của bạn phải có webcam để sử dụng Tìm kiếm bằng Hình ảnh.

Trên thiết bị di động, bạn có thể:

  • Chụp ảnh
  • Sử dụng hình ảnh được lưu trên thiết bị của bạn
  • Duyệt và tải lên các tệp hình ảnh đã lưu

Bing sẽ tìm kiếm trên web bằng hình ảnh của bạn. Kết quả tìm kiếm sẽ bao gồm các trang đang sử dụng hình ảnh, các hình ảnh có liên quan và thông tin khác.

Lưu ý

Ảnh bạn cung cấp có thể được sử dụng để cải thiện dịch vụ xử lý hình ảnh của Bing.

See more videos...