Bing Các nguồn dữ liệu về COVID-19

Các nguồn được sử dụng cho công cụ theo dõi COVID-19 của Bing.

Bing được thiết kế để cung cấp thông tin mới, đầy đủ và chính xác nhất bằng cách sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn có uy tín trên toàn thế giới. Thời gian báo cáo, tần suất cập nhật và mức độ chi tiết khác nhau tùy theo nguồn.

Dữ liệu được lấy từ các trang sau:

Lưu ý

Thông tin y tế trên Bing không phải là lời khuyên về y tế và không áp dụng cho tất cả mọi người. Nếu bạn có mối quan ngại về sức khỏe, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ y tế. Trong trường hợp cấp cứu, hãy gọi ngay cho bác sĩ hoặc số cấp cứu của địa phương của bạn.

See more videos...