Giới thiệu về an toàn cá nhân dành cho Địa điểm của tôi

Lời khuyên giúp bạn luôn an toàn khi tạo địa điểm trên Bing Maps. Trẻ em dưới 13 tuổi không nên tạo địa điểm.

Các địa điểm công cộng có thể tìm kiếm được và xuất hiện dưới dạng kết quả đóng góp của người dùng. Nếu bạn tạo một danh sách địa điểm riêng, chúng sẽ không thể tìm kiếm được nhưng bạn vẫn có thể chia sẻ địa chỉ web. Bởi vì địa điểm công cộng có sẵn cho tất cả mọi người trên Internet, hãy sử dụng một số biện pháp phòng ngừa an toàn khi bạn lưu chúng.

Vui lòng đọc Quy tắc đạo đức của Windows để đảm bảo bạn tuân thủ các nguyên tắc. Trẻ em dưới 13 tuổi không nên tạo địa điểm.

Sử dụng thường thức và lời khuyên sau để giúp giữ an toàn:

  • Luôn xem xét an toàn của bạn: Đừng công khai bất kỳ thông tin nào bạn không muốn người lạ đọc. Ngoài ra, xem xét an toàn của gia đình và bạn bè.
  • Bảo vệ thông tin nhận dạng của bạn: Đừng dùng tên thật của bạn, tên trường, tên nhóm, nơi làm việc, hoặc bất cứ thông tin nào khác mà có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn.
  • Bảo vệ địa chỉ nhà bạn: Đừng nói cho người lạ nơi bạn sống.
  • Giữ kế hoạch làm việc cá nhân của bạn riêng tư: Đừng cho người lạ biết khi nào bạn có thể ở nhà một mình.
  • Kiểm tra ảnh của bạn: Đảm bảo rằng ảnh của bạn không chứa số nhà, biển số xe, hoặc những chi tiết nhận dạng khác.
  • Kiểm tra dữ liệu ẩn: Đảm bảo rằng siêu dữ liệu hoặc các thuộc tính trong ảnh của bạn không chứa thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn.
  • Kiểm tra liên kết của bạn: Không liên kết tới trang web hoặc blog chứa thông tin có thể giúp nhận dạng bạn.
  • Hãy giúp giữ an toàn cho mọi người: Đừng đưa vào hoặc liên kết tới bất cứ thông tin nhận dạng nào về bất cứ ai khác và đừng để người khác đưa vào hoặc liên kết tới thông tin cá nhân của bạn.

Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chủ đề liên quan

Theo dõi những gì bạn tìm thấy
Gửi phản hồi hoặc báo cáo lo ngại

See more videos...