Theo dõi những gì bạn tìm thấy

Sử dụng các địa điểm để lưu vị trí bản đồ, do đó bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng có lại chúng.

Lưu vào Địa điểm của tôi giúp bạn dễ dàng sắp xếp những địa điểm mà bạn quan tâm và xem lại chúng sau. Chỉ cần tìm tùy chọn lưu trong khi tìm kiếm hoặc duyệt trên bản đồ.

Để xem Địa điểm của tôi trên thiết bị di động, đi tới Bing.com và chọn Địa điểm của tôi từ menu Bing ở góc phải trên cùng. Hoặc chỉ cần đi tới www.bing.com/maps/myplaces.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về an toàn cá nhân dành cho Địa điểm của tôi

See more videos...