Phím tắt

Sử dụng các phím tắt giúp dùng Bing Maps hiệu quả hơn.

Phím tắt có thể tiết kiệm thời gian cho bạn khi sử dụng Bản đồ Bing.

Để Nhấn
Chuyển sang chế độ xem Đường phố R
Chuyển sang chế độ xem Trên không A
Chuyển sang chế độ xem Trên không với nhãn H
Chuyển sang chế độ xem toàn cảnh O
Chuyển sang chế độ xem toàn cảnh với nhãn B
Chuyển sang chế độ xem Bản đồ chính xác và chi tiết* S
Phóng to DẤU CỘNG (+)
Thu nhỏ DẤU TRỪ (-)
Xoay sang bên phải trong chế độ xem toàn cảnh CTRL + NÚT MŨI TÊN PHẢI
Xoay sang bên trái trong chế độ xem toàn cảnh CTRL + NÚT MŨI TÊN TRÁI

*Chỉ sẵn có ở các thị trường được chọn

See more videos...