Giới thiệu về thay đổi nhà cung cấp tìm kiếm mặc định

Thay đổi công cụ tìm kiếm mà bạn sử dụng khi tìm kiếm trên Thanh Bing.

Dựa trên lựa chọn cài đặt của bạn trong quá trình cài đặt Thanh Bing, công cụ tìm kiếm mặc định của bạn trên cả Firefox và Internet Explorer được chuyển sang Bing hoặc để nguyên cài đặt trước đó. Nếu bạn chọn thay đổi công cụ t́m kiếm mặc định của bạn sang Bing, tất cả các t́m kiếm được tiến hành từ thanh địa chỉ của bạn hoặc hộp t́m kiếm của tŕnh duyệt web của bạn sẽ được chuyển hướng tới Bing. Chúng tôi thực hiện các bước này để giúp đảm bảo lựa chọn công cụ t́m kiếm mặc định của bạn có tác dụng.

Lưu ý
  • Để thay đổi nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định của bạn, hãy xem Trợ giúp cho trình duyệt web của bạn.
  • Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.

Chủ đề liên quan

Cài đặt Thanh Bing
Giới thiệu về Thanh Bing

See more videos...