Giới thiệu về Microsoft Update

Xem câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về Microsft Update.

Khi bạn cài đặt Thanh Bing, bạn có tùy chọn bật Microsoft Update. Microsoft Update là một dịch vụ từ Microsoft cung cấp các bản cập nhật cho Windows và các chương tŕnh Microsoft khác mà bạn đă cài đặt, chẳng hạn như Office. Nếu bạn sử dụng Microsoft Update, bạn không cần phải truy cập trang web khác để nhận được bản cập nhật mới nhất cho các sản phẩm phần mềm Microsoft được hỗ trợ.

Để có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về Microsoft Update, hãy xem Cập nhật của Microsoft: các câu hỏi thường gặp..

Lưu ý

Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.

Chủ đề liên quan

Cập nhật Thanh Bing

See more videos...