Truy cập email từ Thanh Bing

Tìm hiểu cách thêm và xóa tài khoản email của bạn, soạn và xóa tin nhắn, và cách khắc phục các lỗi phổ biến về email.

Nút Thư trên Thanh Bing cho phép bạn xem trước các thư email mới nhất trong Gmail, Yahoo! Mail hay hộp thư đến Outlook.com của bạn và nhận thông báo email.

Sau khi bạn thiết lập tài khoản email hiện có của bạn để hoạt động với Thanh Bing, Thanh Bing sẽ tự động kiểm tra thư mới mười phút một lần.

Thiết lập tài khoản email của bạn để hoạt động với Thanh Bingexpando image
 1. Nhấp vào nút Thư Ảnh nút thư trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Chọn tên của nhà cung cấp tài khoản email.
 3. Nhập lại tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản email của bạn.
 4. Nhấp vào Gửi.
Thêm tài khoản email khác vào Thanh Bingexpando image

Bạn có thể thêm nhiều hơn một tài khoản email vào Thanh Bing, và sử dụng nút Thư để xem trước email trong từng tài khoản riêng biệt.

 1. Nhấp vào nút Thư Ảnh nút thư trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Nhấp vào Tùy chọn.
 3. Nhấp vào Thêm.
 4. Chọn tên của nhà cung cấp tài khoản email.
 5. Nhập lại tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản email của bạn.
 6. Nhấp vào Gửi.
Xóa tài khoản email khỏi Thanh Bingexpando image
 1. Nhấp vào nút Thư Ảnh nút thư trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Nhấp vào Tùy chọn.
 3. Chọn tài khoản mà bạn muốn gỡ bỏ.
 4. Nhấp vào Xóa.

Sau khi bạn thiết lập một hoặc nhiều tài khoản email để hoạt động với Thanh Bing, bạn có thể sử dụng nút Thư trên Thanh Bing để xem thư mới nhất, truy cập hộp thư đến của bạn, mở nội dung email cụ thể trong trình duyệt của bạn, xóa email, và soạn email mới.

Xem trước email mới nhất của bạnexpando image
 1. Nhấp vào nút Thư Ảnh nút thư trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Ở góc trên bên trái của Thư hiện ra, nhấp vào biểu tượng cho tài khoản email bạn muốn. Các biểu tượng thể hiện số thư chưa đọc trong từng hộp thư đến.
 3. Các email gần nhất được nhận từ tài khoản email được liệt kê. Thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:
  • Để mở thư trong cửa sổ trình duyệt Internet của bạn, nhấp vào thư đó trong danh sách thư.
  • Để kiểm tra thư mới, trong góc trên bên phải của Thư hiển thị, hãy nhấp vào nút Làm mới Ảnh nút làm mới email trên Thanh Bing.
  • Để thay đổi tài khoản email được hiển thị thư theo mặc định khi bạn nhấp vào nút Thư, hãy nhấp vào Tùy chọn. Chọn tài khoản email bạn muốn, nhấp vào nút mũi tên lên cho đến khi tài khoản ở đầu danh sách, rồi nhấp vào Đóng.
Soạn thưexpando image
 1. Nhấp vào nút Thư Ảnh nút thư trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Ở góc trên bên trái của Thư hiện ra, nhấp vào biểu tượng cho tài khoản email bạn muốn.
 3. Ở góc trên bên phải của Thư hiển thị, hãy nhấp vào nút Soạn Ảnh nút soạn email trên Thanh Bing.
Xóa thưexpando image
 1. Nhấp vào nút Thư Ảnh nút thư trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Ở góc trên bên trái của Thư hiện ra, nhấp vào biểu tượng cho tài khoản email bạn muốn.
 3. Trỏ vào thư bạn muốn xóa, rồi nhấp biểu tượng X màu đỏ xuất hiện bên trái thư.
Mở hộp thư đến của bạn trong trình duyệtexpando image
 1. Nhấp vào nút Thư Ảnh nút thư trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Ở góc trên bên trái của Thư hiện ra, nhấp vào biểu tượng cho tài khoản email bạn muốn.
 3. Ở trên cùng của Thư hiển thị, nhấp vào tên của tài khoản email.
Xử lý sự cố thông báo lỗi "Vui lòng cung cấp tài khoản webmail của bạn" với tài khoản Gmailexpando image

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này khi đang cố gắng sử dụng tài khoản Gmail với Thanh Bing, thì có thể bạn cần bật IMAP cho tài khoản của mình trên trang web Gmail.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn.
 2. Ở góc phía trên bên phải, nhấp vào Thiết đặt.
 3. Nhấp vào tab Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 4. Chọn Kích hoạt IMAP, sau đó nhấp Lưu Thay đổi.
 5. Thử sử dụng tài khoản Gmail của bạn Thanh Bing một lần nữa.
Xử lý sự cố thông báo lỗi "Không thể truy xuất email của bạn ngay bây giờ"expando image

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này trong Thanh Bing khi bạn thêm tài khoản email, bạn có thể đă nhập sai tên hoặc mật khẩu người dùng của ḿnh, hoặc đă thay đổi mật khẩu khi bạn thêm tài khoản vào Thanh Bing.

 1. Nhấp vào nút Thư Ảnh nút thư trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Nhấp vào Tùy chọn.
 3. Nhấp vào tài khoản email gây ra sự cố.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Nhập lại tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản email.
 6. Nhấp vào Gửi.
Lưu ý
 • Theo mặc định, Thanh Bing hiển thị thông báo bên dưới hộp t́m kiếm Thanh Bing khi bạn nhận được email mới. Để tắt thông báo, hãy nhấp vào nút Thư Ảnh nút thư trên Thanh Bing, rồi nhấp vào Tùy chọn. Bỏ đánh dấu hộp kiểm Bật thông báo thư, rồi nhấp vào Đóng.
 • Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về Thanh Bing
Chọn và sắp xếp các nút trên Thanh Bing
Không thể thấy Thanh Bing

See more videos...