Truy cập tài khoản Facebook từ Thanh Bing

Tìm hiểu cách đăng nhập vào Facebook, cập nhật trạng thái của bạn, nhận xét thông tin cập nhật từ bạn bè và nhiều hơn nữa.

Nút Facebook trên Thanh Bing giúp bạn dễ dàng xem các cập nhật trạng thái, ảnh và tin nhắn của bạn bè trên Facebook. Bạn có thể nhanh chóng cập nhật trạng thái, nhận xét của bạn, hoặc đánh dấu thích cho cập nhật trạng thái của bạn bè, và luôn cập nhật với những tin nhắn, thông báo và yêu cầu kết bạn mới.

Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạnexpando image
Lưu ý

Các quyền bạn cung cấp ở đây sẽ áp dụng cho cả Thanh Bing và Bing. Điều này có nghĩa là khi kết nối Facebook với Thanh Bing, bạn cũng đang kết nối Facebook với chức năng tìm kiếm trên Bing.

 1. Nhấp vào nút FacebookẢnh nút Facebook trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Nhấp vào Đăng nhập vào Facebook.
 3. Nhập địa chỉ và mật khẩu email của bạn, rồi sau đó nhấp Đăng nhập.
 4. Lần đầu tiên bạn sử dụng nút Facebook, bạn sẽ được nhắc cung cấp quyền cho Bing được xem thông tin của bạn. Nhấp Cho phép.

  Dữ liệu của bạn được giữ bí mật và sẽ không được lưu trên máy tính của bạn hay bất kỳ nơi nào khác. Bạn sẽ chỉ cần cung cấp quyền một lần.

Bing sử dụng các quyền này để cung cấp cho bạn các kết quả tìm kiếm nâng cao và trải nghiệm tùy chỉnh hơn, tất cả đều nhờ có sự trợ giúp từ bạn bè của bạn trên Facebook. Các kết quả tìm kiếm mạng xã hội bạn sẽ thấy thường sử dụng các thông tin công khai và thông tin cá nhân (nếu được cấp quyền) cũng như từ Facebook để đưa các kết quả phù hợp nhất lên đầu.

Bing không tự động chia sẻ bất kỳ mục nào với bất kỳ ai. Bạn chỉ chia sẻ các thao tác tìm kiếm, kết quả và nhận xét do bạn chọn đăng trên Facebook từ Bing, cũng như các nội dung bạn thích, ảnh và thông tin công khai mà bạn đồng ý chia sẻ.

Đăng xuất khỏi tài khoản Facebook của bạnexpando image
 1. Nhấp vào nút FacebookẢnh nút Facebook trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Trong góc trên bên phải, Bấm vào nút mũi tên.
 3. Nhấp vào Đăng xuất.
Cập nhật trạng thái của bạnexpando image
 1. Nhấp vào nút FacebookẢnh nút Facebook trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Phía trên cùng của cửa sổ Facebook, Bấm vào ô văn bản.
 3. Nhập thông báo trạng thái mới của bạn, rồi nhấp vào Chia sẻ.
Nhận xét về cập nhật của bạn bèexpando image

Nguồn cấp Tin tức trong cửa sổ Facebook trên Thanh Bing hiển thị cập nhật trạng thái mới nhất từ bạn bè bạn.

 1. Nhấp vào nút FacebookẢnh nút Facebook trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Bên dưới nội dung cập nhật mà bạn muốn nhận xét, nhấp vào Nhận xét.
 3. Nhập thông điệp của bạn, rồi nhấp vào Nhận xét.
Thích hoặc Bỏ thích cập nhật của bạn bèexpando image
 1. Nhấp vào nút FacebookẢnh nút Facebook trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Bên dưới nội dung cập nhật, nhấp vào Thích hoặc Bỏ thích.
Xem nhận xét của người khácexpando image
 1. Nhấp vào nút FacebookẢnh nút Facebook trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Tổng số nhận xét (nếu có) mà người dùng Facebook khác đã để lại cho một cập nhật cụ thể sẽ được hiển thị bên cạnh biểu tượng nhận xét Ảnh biểu tượng nhận xét Facebook trên Thanh Bing. Để xem nhận xét, Bấm vào biểu tượng nhận xét.
 3. Nếu số nhận xét nhiều hơn mức bạn có thể xem từ Thanh Bing, nhấp vào Xem Tất cả để mở danh sách nhận xét trên trang web Facebook.
Xem số lượt Thích của một cập nhậtexpando image
 1. Nhấp vào nút FacebookẢnh nút Facebook trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Tổng số lượt Thích (nếu có) mà người dùng Facebook khác đã để lại cho từng cập nhật sẽ được hiển thị bên cạnh biểu tượng Thích Ảnh biểu tượng thích Facebook trên Thanh Bing.
Xem ảnh gần đây được bạn bè bạn đăngexpando image
 1. Nhấp vào nút FacebookẢnh nút Facebook trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Nhấp vào Hình ảnh.
 3. Thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:
  • Để xem tên album hoặc chú thích ảnh, trỏ vào album hoặc ảnh đó.
  • Để mở một ảnh trên trang web Facebook, Bấm vào ảnh đó.
Xem yêu cầu kết bạnexpando image
 1. Nhấp vào nút FacebookẢnh nút Facebook trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Nếu bạn có bất cứ yêu cầu kết bạn nào, số lượng yêu cầu sẽ được hiển thị bên cạnh biểu tượng Yêu cầu Kết bạn Ảnh biểu tượng yêu cầu kết bạn Facebook trên Thanh Bing. Để xem yêu cầu, Bấm vào biểu tượng Yêu cầu Kết bạn.
 3. Nếu số yêu cầu kết bạn nhiều hơn mức bạn có thể xem từ Thanh Bing, nhấp vào Xem Tất cả để mở danh sách nhận xét trên trang web Facebook.
 4. Để phản hồi một yêu cầu kết bạn, hãy nhấp vào tên của người đó rồi chọn xác nhận hoặc bỏ qua yêu cầu.
Xem tin nhắnexpando image
 1. Nhấp vào nút FacebookẢnh nút Facebook trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Nếu bạn có tin nhắn chưa đọc, số lượng tin nhắn này sẽ được hiển thị bên cạnh biểu tượng Tin nhắn Ảnh biểu tượng tin nhắn Facebook trên Thanh Bing. Để xem danh sách tin nhắn, Bấm vào biểu tượng Tin nhắn.
 3. Nếu số tin nhắn nhiều hơn mức bạn có thể thấy từ Thanh Bing, nhấp vào Xem Tất cả để mở danh sách tin nhắn trên trang web Facebook.
 4. Để mở một tin nhắn trên trang web Facebook, Bấm vào tiêu đề tin nhắn đó. Tiêu đề của tin nhắn chưa đọc được in đậm.
Xem thông báoexpando image
 1. Nhấp vào nút FacebookẢnh nút Facebook trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Nếu bạn có bất cứ thông báo nào, số lượng thông báo này sẽ được hiển thị bên cạnh biểu tượng Thông báo Ảnh biểu tượng thông báo Facebook trên Thanh Bing. Để xem danh sách thông báo, Bấm vào biểu tượng Thông báo.
 3. Nếu số thông báo nhiều hơn mức bạn có thể xem từ Thanh Bing, nhấp vào Xem Tất cả để mở danh sách thông báo trên trang web Facebook.
 4. Để mở nguồn thông báo trên trang web Facebook, Bấm vào tiêu đề thông báo.
Bật cảnh báo trên Facebookexpando image

Nút Facebook trên Thanh Bing có thể cho bạn thấy các cảnh báo bật lên khi bạn bè bạn gửi tin nhắn hoặc khi bạn nhận được thông báo hoặc yêu cầu kết bạn mới trên Facebook. Thanh Bing kiểm tra hoạt động Facebook mười phút một lần.

 1. Nhấp vào nút FacebookẢnh nút Facebook trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Nhấp vào Tùy chọn.
 3. Đánh dấu hộp kiểm Hiển thị các cảnh báo cho tin nhắn, thông báo và yêu cầu kết bạn mới trên Facebook.
 4. Nhấp vào Đóng.
Lưu ý
 • Nút Facebook hiển thị một cảnh báo bất cứ khi nào bạn nhận được yêu cầu kết bạn, thông báo hoặc tin nhắn mới kể từ lần cuối cùng bạn Bấm vào nút Facebook.
 • Nguồn cấp Tin tức trong cửa sổ Facebook trên Thanh Bing không hiển thị các cập nhật từ một số ứng dụng, chẳng hạn như Farmville.
 • Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.
 • Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về Thanh Bing
Không thể thấy Thanh Bing
Chọn và sắp xếp các nút trên Thanh Bing
Tṛ chuyện với bạn bè từ Facebook

See more videos...