Không thể thấy Thanh Bing

Các mẹo xử lý sự cố để thử khi bạn không thấy Thanh Bing.

Nếu bạn không thể thấy Thanh Bing trong Internet Explorer sau khi cài đặt, hăy chắc chắn rằng bạn không mở Internet Explorer và chọn Chạy với vai tṛ người quản trị. Thanh Bing sẽ không mở trong cửa sổ Internet Explorer mà đang mở bằng tài khoản người quản trị.

Nếu bạn không chạy Internet Explorer với vai tṛ người quản trị, hăy thực hiện một trong các thao tác sau.

Bật Thanh Bing trong Internet Explorer 8expando image
  1. Ở góc trên bên phải của Internet Explorer, hãy nhấp vào Công cụ Ảnh nút công cụ trong Internet Explorer, rồi sau đó nhấp vào Thanh công cụ.
  2. Trong danh sách tùy chọn mở rộng, nhấp Bing Bar. Ảnh menu con thanh công cụ trong Internet Explorer
Bật Thanh Bing trong Internet Explorer 9expando image
  1. Ở góc trên bên phải của Internet Explorer, hãy nhấp vào Công cụ Ảnh biểu tượng công cụ trong Internet Explorer, rồi sau đó nhấp vào Quản lý tiện ích bổ sung. Ảnh menu công cụ trong Internet Explorer
  2. Trong ngăn bên trái, nhấp Thanh công cụ và Phần mở rộng. Ảnh giao diện người dùng Quản lý tiện ích bổ sung trong Internet Explorer
  3. Trong ngăn bên phải, trong cột Trạng thái, nếu trạng thái là Đã tắt, hãy nhấp vào Bật.
Thanh Bing không xuất hiện sau khi bạn bật trong Internet Explorer 8 hoặc 9expando image
  1. Trên thanh menu Internet Explorer, hãy nhấp vào Xem.

    Nếu bạn không thể thấy menu Xem, nhấn ALT để hiển thị thanh menu.

  2. Trỏ đến Thanh công cụ, rồi nhấp Bing Bar.

Chủ đề liên quan

Cài đặt Thanh Bing

See more videos...