Tṛ chuyện với bạn bè từ Facebook

Tìm hiểu cách bắt đầu một cuộc trò chuyện, đặt trạng thái của bạn ẩn, tắt thông báo và nhiều tính năng khác.
Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạnexpando image
 1. Trên Thanh Bing, hãy nhấp vào nút Trò chuyện FacebookẢnh nút trò chuyện Facebook trên Thanh Bing.
 2. Nhấp vào Đăng nhập vào Facebook.
 3. Nhập địa chỉ và mật khẩu email của bạn, rồi sau đó nhấp Đăng nhập.

  Trong lần đầu tiên dùng ứng dụng Trò chuyện Facebook, bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền để Bing xem thông tin của bạn. Dữ liệu của bạn được giữ bí mật và sẽ không được lưu trên máy tính của bạn hay bất kỳ nơi nào khác.

 4. Nhấp Cho phép.
Đăng xuất khỏi tài khoản Facebook của bạnexpando image
 1. Trên Thanh Bing, hãy nhấp vào nút Trò chuyện FacebookẢnh nút trò chuyện Facebook trên Thanh Bing.
 2. Ở góc phía dưới bên phải, nhấp vào Tùy chọn.
 3. Nhấp vào Đăng xuất.
Bắt đầu tṛ chuyệnexpando image
 1. Trên Thanh Bing, hãy nhấp vào nút Trò chuyện FacebookẢnh nút trò chuyện Facebook trên Thanh Bing.
 2. Nhấp vào tên của người mà bạn muốn tṛ chuyện.
 3. Nhập một tin nhắn và sau đó nhấn ENTER.
Chuyển đổi cuộc hội thoạiexpando image
 1. Trên Thanh Bing, hãy nhấp vào nút Trò chuyện FacebookẢnh nút trò chuyện Facebook trên Thanh Bing.
 2. Ở trên cùng màn h́nh, nhấp vào tên của người mà bạn muốn tṛ chuyện.
Đóng tṛ chuyệnexpando image
 1. Trên Thanh Bing, hãy nhấp vào nút Trò chuyện FacebookẢnh nút trò chuyện Facebook trên Thanh Bing.
 2. Trỏ vào hình ảnh của người bạn ở trên cùng màn hình và nhấp X.
Đặt trạng thái của bạn là ẩn để tṛ chuyệnexpando image

Việc chuyển sang chế độ ngoại tuyến không khiến bạn đăng xuất khỏi Facebook. Bạn có thể tiếp tục dùng các ứng dụng Facebook khác trên Thanh Bing.

 1. Trên Thanh Bing, hãy nhấp vào nút Trò chuyện FacebookẢnh nút trò chuyện Facebook trên Thanh Bing.
 2. Ở góc phía dưới bên phải, nhấp vào Tùy chọn.
 3. Nhấp vào Ngoại Tuyến.
Tắt thông báoexpando image
 1. Trên Thanh Bing, hãy nhấp vào nút Trò chuyện FacebookẢnh nút trò chuyện Facebook trên Thanh Bing.
 2. Ở góc phía dưới bên phải, nhấp vào Tùy chọn.
 3. Bỏ đánh dấu hộp kiểm Thông báo khi tôi nhận được tin nhắn.
Lưu ý

Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.

Chủ đề liên quan

Truy cập tài khoản Facebook từ Thanh Bing

See more videos...