Tìm game để chơi

Chơi game trực tuyến với Thanh Bing.

Nút Tṛ chơi trên Thanh Bing là lối tắt dẫn bạn đến lựa chọn tuyệt vời các tṛ chơi trực tuyến lư thú từ Bing.

 1. Nhấp vào nút Game Ảnh nút Game trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:
  • Để t́m một tṛ chơi mà bạn thích, hăy sử dụng nút mũi tên trái hoặc phải để cuộn qua các tṛ chơi sẵn có.
  • Để chơi tṛ chơi hiện tại, nhấp Chơi Ngay.
  • Để tìm một game bạn đã chơi gần đây, hãy nhấp vào tab Gần đây.
  • Để t́m thêm tṛ chơi trên Bing, nhấp vào Trò chơi trong góc dưới bên trái cửa sổ Trò chơi.
Lưu ý
 • Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.
 • Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về Thanh Bing
Luôn được cập nhật các thông báo của Thanh Bing
Truy cập email từ Thanh Bing

See more videos...