Cài đặt Thanh Bing

Thêm hoặc gỡ bỏ Thanh Bing khỏi máy tính của bạn.

Bạn có thể sử dụng phiên bản mới nhất của Thanh Bing để tìm kiếm trên web, kiểm tra email, xem dự báo thời tiết, nhận báo cáo tình hình giao thông, xem các thông tin cập nhật Facebook, và nhiều nội dung khác.

  1. Đi tới Trang tải xuống Thanh Bing.
  2. Nhấp vào Tải xuống Ngay.
  3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
Lưu ý
  • Thanh Bing là ứng dụng kế tiếp cho Thanh công cụ Windows Essentials. Nếu Thanh công cụ Windows Essentials được cài đặt trên mày tính của bạn khi bạn cài đặt Thanh Bing, Thanh công cụ Windows Essentials sẽ tự động bị xóa trong quá trình cài đặt.
  • Nếu bạn nhận được thông báo lỗi trong quá trình cài đặt rằng Thanh Bing đã được cài đặt trên máy tính, phiên bản mang nhãn hiệu trước của Thanh Bing có thể được cài đặt trên máy tính của bạn. Gỡ cài đặt phiên bản đó và sau đó cài đặt lại Thanh Bing.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về Thanh Bing
Đăng ký tham gia hoặc không tham gia Chương trình Nâng cao Trải nghiệm Thanh Bing
Gỡ cài đặt Thanh Bing

See more videos...