Phím tắt

Sử dụng các phím tắt để chọn các nút trên Thanh Bing.

Bạn có thể sử dụng phím tắt thay chuột để điều hướng qua các điều khiển Thanh Bing. Hộp tô sáng cho bạn biết lớp giao diện người dùng nào được chọn khi bạn điều hướng bằng bàn phím.

Để Nhấn
Chuyển tới nút tiếp theo TAB
Trở lại nút trước SHIFT+TAB
Kích hoạt nút hiện tại SPACEBAR
Lưu ý

Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.

Chủ đề liên quan

Cài đặt Thanh Bing

See more videos...