Đăng ký tham gia hoặc không tham gia Chương trình Nâng cao Trải nghiệm Thanh Bing

Giúp nâng cao chất lượng và hiệu suất của Thanh Bing.

Khi bạn sử dụng Thanh Bing, bạn có thể chọn tham gia vào Chương tŕnh Cải thiện Trải nghiệm Thanh Bing tùy chọn. Chương tŕnh này thu thập thông tin về máy tính, t́m kiếm của bạn, địa chỉ trang web bạn truy cập và cách bạn sử dụng Thanh Bing. Thông tin này giúp chúng tôi nâng cao chất lượng và hiệu suất của các sản phẩm và dịch vụ và giúp ngăn chặn thư rác và ư đồ lừa đảo trực tuyến tiếp cận hộp thư đến của bạn. Khi Thanh Bing được bật, chúng tôi thu thập thông tin để nâng cao tính thích hợp và xếp hạng t́m kiếm cùng với hiệu suất của các dịch vụ Bing.

Để giúp bảo về quyền riêng tư của bạn, chúng tôi không sử dụng bất kỳ thông tin được thu thập nào qua chương tŕnh này để nhận dạng, liên hệ hoặc nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn, và chúng tôi lưu trữ thông tin này riêng biệt với mọi thông tin tài khoản chúng tôi có thể có mà trực tiếp nhận dạng bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại. Chúng tôi làm ẩn danh hoặc xóa thông tin được thu thập từ chương tŕnh này trong mười tám tháng.

Khi cài đặt Thanh Bing, bạn có thể tham gia hoặc không tham gia bằng cách chọn hoặc bỏ đánh dấu hộp kiểm Cải thiện trải nghiệm của tôi trước khi nhấp vào Hoàn tất để hoàn thành việc cài đặt.

  1. Mở tŕnh duyệt web của bạn.
  2. Ở bên phải của Thanh Bing, hãy nhấp vào nút Cài đặt Ảnh biểu tượng cài đặt Thanh Bing.
  3. Nhấp vào Chất lượng, chọn Không, tôi không muốn tham gia, rồi nhấp vào Đóng.

Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về chính sách an toàn và bảo mật của Microsoft

See more videos...