Xem báo cáo thời tiết

Xem điều kiện thời tiết hiện tại và dự báo năm ngày trên Thanh Bing.

Với nút Thời tiết trên Thanh Bing, bạn có thể hiển thị điều kiện và dự báo thời tiết cho nhiều thành phố trên thế giới. Bạn cũng có thể chọn một thành phố mặc định và xem điều kiện thời tiết hiện tại trong nháy mắt, hiển thị trên chính nút Thời tiết.

Xem báo cáo thời tiếtexpando image

Nút Thời tiết tự động hiển thị một bản tŕnh bày đồ họa về điều kiện thời tiết hiện tại cho vị trí mặc định của bạn. Để biết thêm thông tin về thời tiết, thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để xem thông tin chi tiết về điều kiện thời tiết hiện tại và dự báo trong năm ngày cho vị trí mặc định của bạn, nhấp vào nút Thời tiết Ảnh nút Thời tiết trên Thanh Bing.
 • Để xem thông tin chi tiết về điều kiện thời tiết hiện tại ở một địa điểm khác, hãy nhấp vào nút Thời tiết Ảnh nút Thời tiết trên Thanh Bing, và sau đó nhấp vào các nút mũi tên trái và phải để cuộn qua các dự báo thời tiết cho bất cứ địa điểm nào khác mà bạn đã thêm vào.
Thêm một vị trí hoặc thay đổi thành phố mặc định của bạnexpando image
 1. Nhấp vào nút Thời tiết Ảnh nút Thời tiết trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
 2. Nhấp vào Tùy chọn.
 3. Thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:
  • Để thêm thành phố vào danh sách, nhấp vào Thêm, nhập tên thành phố, nhấp vào Tìm kiếm, rồi nhấp vào thành phố bạn muốn.
  • Để thay đổi thứ tự thành phố xuất hiện khi bạn nhấp qua dự báo thời tiết của các thành phố đó, hãy chọn thành phố rồi nhấp vào nút mũi tên lên và xuống.
  • Để thay đổi thành phố mặc định của bạn, chọn thành phố bạn muốn từ danh sách, rồi nhấp vào Đặt làm Mặc định. Thời tiết của thành phố mặc định luôn được hiển thị trong nút Thời tiết và xuất hiện đầu tiên khi bạn nhấp vào nút Thời tiết trên Thanh Bing.
 4. Nhấp vào Đóng.
Lưu ý
 • Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.
 • Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về Thanh Bing
Chọn và sắp xếp các nút trên Thanh Bing

See more videos...