Luôn được cập nhật các thông báo của Thanh Bing

Nhận thông báo về các tin nóng và thông tin quan trọng khác.

Đôi khi, Thanh Bing hiển thị thông báo bật lên cho bạn với thông tin quan trọng, tin nóng, và chi tiết về tính năng mới. Nếu bạn muốn, bạn có thể tùy chỉnh thông báo Thanh Bing.

  1. Ở bên phải của Thanh Bing, hãy nhấp vào nút Cài đặt Ảnh biểu tượng cài đặt Thanh Bing.
  2. Nhấp vào tab Thông báo.
  3. Chọn hộp kiểm cho những ứng dụng bạn muốn xem thông báo. Để bật hoặc tắt tất cả các thông báo, nhấp vào Tất cả hoặc Không có.
  4. Nhấp vào Đóng.
Lưu ý
  • Thanh Bing cũng tùy chỉnh thông báo tự động, hỏi bạn có muốn tắt thông báo mà bạn thường đóng hay không.
  • Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về Thanh Bing

See more videos...