Tham gia Microsoft Rewards

Nhận tín dụng Microsoft Rewards khi bạn tìm kiếm trên Bing từ Thanh Bing.

Microsoft Rewards là một chương trình đem lại cho bạn lợi ích từ việc học tập, tìm hiểu và khám phá trực tuyến, và cho phép bạn nhận được điểm mà bạn có thể đổi lấy phần thưởng tuyệt vời. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm hiểu về Microsoft Rewards.

Lưu ý
  • Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.
  • Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về Thanh Bing
Không thấy Thanh Bing
Chọn và sắp xếp các nút trên Thanh Bing

See more videos...