Dịch trang web

Cho phép Thanh Bing tự động dịch các trang web cho bạn.

Thanh Bing Công cụ dịch là một dịch vụ dịch bằng máy miễn phí bạn có thể dùng để dịch tức th́ văn bản trên trang web sang ngôn ngữ khác. Thanh Bing Translator sử dụng Microsoft Translator công nghệ dịch máy theo thống kê, đây là công nghệ ánh xạ các từ và cụm từ đã biết với các cụm tương đương trong những ngôn ngữ khác. Dịch máy có thể hữu ích cho những người không nói tiếng bản địa nắm được ý chính của thông tin trên một trang web, nhưng máy móc không phải là người nói tiếng bản địa và văn bản dịch bằng máy không nhất thiết chính xác 100%.

  1. Mở Internet Explorer.
  2. Điều hướng tới trang web bạn muốn dịch.
  3. Nhấp vào nút Dịch Ảnh nút Dịch trên Thanh Bing trên Thanh Bing.

    Nếu bạn không thể thấy nút Dịch, hãy thêm nút này vào Thanh Bing. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chọn và sắp xếp các nút trên Thanh Bing.

  4. Trong thanh Công cụ dịch ở đầu trang, chọn ngôn ngữ bạn muốn dùng để hiển thị trang web.

    Để xem bất kỳ câu nào được dịch trên trang web bằng ngôn ngữ gốc, trỏ vào phần dịch của câu đó.

Để biết thêm thông tin về Thanh Bing Translator, hãy vào trang chủ Microsoft Translator. Để biết thông tin về các ngôn ngữ được hỗ trợ, gửi phản hồi, hoặc các câu hỏi khác về Microsoft Translator, hãy xem Trợ giúp Microsoft Translator.

Lưu ý
  • Nếu bạn truy cập một trang web được viết bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mặc định của tŕnh duyệt, Thanh Bing Công cụ dịch tự động hỏi bạn có muốn dịch trang web đó hay không. Để dịch trang web sang ngôn ngữ mặc định trên trình duyệt của bạn, trong phần cảnh báo xuất hiện bên dưới hộp tìm kiếm Thanh Bing, nhấp vào .
  • Thanh Bing Translator vẫn luôn bật miễn là bạn vẫn đang xem cùng một trang web. Khi bạn điều hướng tới trang web khác, Thanh Bing Công cụ dịch được tắt cho tới khi bạn chọn dịch một lần nữa.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về Thanh Bing

See more videos...