Gỡ cài đặt Thanh Bing

Gỡ bỏ Thanh Bing khỏi máy tính của bạn.

Để gỡ cài đặt Thanh Bing khỏi máy tính của bạn, hãy làm theo các bước sau.

  1. Nhấp vào nút Start.
  2. Nhấp vào Pa-nen Điều khiển.
  3. Nhấp vào Gỡ cài đặt chương trình.
  4. Trong danh sách Dỡ cài đặt hoặc thay đổi chương trình, nhấp Bing Bar, rồi nhấp Dỡ cài đặt.
  5. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
Lưu ý

Nếu bạn không thể tìm thấy Pa-nen Điều khiển, hãy nhấp vào nút Bắt đầu và sau đó nhấp Chạy. Nhập vào appwiz.cpl, nhấn ENTER, rồi làm theo bước 4 và 5 ở trên.

Chủ đề liên quan

Cài đặt Thanh Bing

See more videos...