Cập nhật Thanh Bing

Luôn có phiên bản Thanh Bing mới nhất.

Tại Bing chúng tôi luôn nỗ lực để khiến Thanh Bing tốt hơn, bằng cách cải thiện các tính năng hiện có và tạo ra các tính năng mới cho bạn tận hưởng. Những cập nhật này cho Thanh Bing xuất hiện tự động và không yêu cầu bất kỳ hành động nào từ phía bạn.

Nếu chúng tôi phát hành một tính năng mới hoặc đưa ra cải thiện quan trọng cho tính năng hiện có, bạn có thể thấy một thông báo cho bạn biết về cập nhật này.

  • Đôi khi, một nút mới sẽ xuất hiện ngay trên Thanh Bing, với biểu tượng mới và phần chỉ báo Mới.
  • Đôi khi bạn cần thêm thủ cung một nút mới trước khi nút đó hiển thị trên Thanh Bing. Ở bên phải của Thanh Bing, hãy nhấp vào biểu tượng cài đặt Ảnh biểu tượng cài đặt Thanh Bing. Các nút có thể được thêm vào Thanh Bing được liệt kê trong cột bên trái. Để thêm nút, chọn nút đó từ danh sách Các nút bạn có thể thêm, rồi nhấp Thêm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chọn và sắp xếp các nút trên Thanh Bing.
Lưu ý

Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về Microsoft Update
Cài đặt Thanh Bing

See more videos...