Xem video từ Thanh Bing

Duyệt hoặc tìm kiếm video trên Thanh Bing.

Sử dụng nút Video trên Thanh Bing để tìm kiếm video về sở thích của bạn, sự kiện hiện tại hoặc các chủ đề về vi-rút và để xem các video mới nhất về phim, TV, nhạc, tin tức và thể thao.

Xem videoexpando image
 1. Trên Thanh Bing, hãy nhấp vào nút Video Ảnh nút video trên Thanh Bing.
 2. Duyệt qua các video theo xu hướng hoặc các danh mục video.
 3. Nhấp vào hình ảnh lớn hoặc hình nhỏ video của video mà bạn muốn xem.
T́m kiếm video để xemexpando image
 1. Nhập một từ khóa hoặc cụm từ trong hộp tìm kiếm trên Thanh Bing, rồi sau đó nhấp vào nút tìm kiếm Ảnh biểu tượng tìm kiếm video trên Thanh Bing hoặc bấm ENTER.
 2. Các kết quả video xuất hiện bên dưới menu theo thứ tự video mọi người hiện đang xem nhiều nhất. Ảnh menu video trên Thanh Bing
 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để phát video, nhấp vào hình ảnh lớn hoặc hình nhỏ video.
  • Để trở về các kết quả tìm kiếm, hãy nhấp vào nút Video Ảnh nút video trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
Lưu tìm kiếm của bạn để theo dơi các video liên quan mới nhấtexpando image
 1. Sau khi thực hiện thao tác tìm kiếm mà bạn muốn lưu, nhấp Lưu tìm kiếm bên trên các kết quả video.

  T́m kiếm được lưu của bạn xuất hiện phía trên kết quả video trong Thanh Bing.

 2. Khi bạn trở lại Thanh Bing Video, nhấp vào tìm kiếm đă lưu để xem các video mới nhất cho tìm kiếm đó.
Lưu ý
 • Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.
 • Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chủ đề liên quan

Không thể thấy Thanh Bing

See more videos...