Về mục quan tâm trên Bing

Không bỏ lỡ điều gì khi bạn cá nhân hóa trang chủ Bing với những nội dung bạn quan tâm, như tin tức hàng đầu, cổ phiếu, thời tiết và hơn nữa.

Khái niệm cơ bản

Mục quan tâm trên Bing là gì?expando image

Mục quan tâm giúp bạn cập nhật những điều quan tâm của bản thân như tin tức, cổ phiếu và thời tiết địa phương, để bạn luôn có thông tin mới nhất về các chủ đề mình quan tâm.

Mục quan tâm hoạt động như thế nào?expando image

Khi bạn thêm mục quan tâm, Bing theo dõi chúng cho bạn và hiển thị tin tức và cập nhật liên quan trên trang chủ Bing, cũng như trong email, thông báo và các khu vực khác.

Loại mục quan tâm nào có thể được theo dõi?expando image

Ngay bây giờ, bạn có thể theo dõi bốn mục quan tâm chính trên Bing: Tin tức, thời tiết, tài chính và các chuyến bay. Chúng tôi đang bổ sung các mục quan tâm để tiếp tục làm cho trải nghiệm Bing của bạn cá nhân và liên quan hơn.

Tôi sẽ thấy cập nhật mục quan tâm của mình ở đâu?expando image

Bạn sẽ thấy các ô vuông ghi mục quan tâm của mình trên trang chủ Bing. Trên MSN, bạn sẽ thấy cập nhật trên các trang liên quan tới mục quan tâm của bạn. Ví dụ, nếu giá cổ phiếu MSFT là một mục quan tâm, bạn sẽ thấy cập nhật trên MSN Money. Trên Windows Phone 8.1, bạn sẽ nhận cập nhật trên điện thoại của bạn.

Tôi thêm mục quan tâm như thế nào?expando image

Bạn có thể thêm mục quan tâm bằng cách bấm vào ngôi sao bên cạnh kết quả tìm kiếm hoặc bằng cách chọn Thêm Mục quan tâm.

Tôi xóa một mục quan tâm như thế nào?expando image

Từ kết quả tìm kiếm, bấm Quản lý cách theo dõi Mục quan tâm này, hoặc đi tới Mục quan tâm của tôi. Chọn mục quan tâm bạn muốn xóa và bấm Xóa.

Quyền riêng tư và cài đặt

Tôi tắt mục quan tâm như thế nào?expando image

Để tắt mục quan tâm và dừng nhận cập nhật, đi tới Cài đặt và bấm Tắt.

Tôi xóa tất cả mục quan tâm của tôi như thế nào?expando image

Đi tới Cài đặt Bing, sau đó bấm Cá nhân hóa. Dưới Mục quan tâm, bấm Xóa.

Tại sao tôi lại thấy mục ưa thích mà tôi không thêm vào?expando image

Khi bạn đăng ký mục quan tâm, bạn sẽ thấy một số mục quan tâm khởi đầu, như thời tiết và tin tức hàng đầu. Bạn cũng có thể thấy mục ưa thích liên quan tới thông tin bạn cung cấp cho các ứng dụng hoặc chương trình khác bạn đã kết nối với tài khoản Microsoft của mình, như Cortana hoặc MSN. Bạn có thể thêm hoặc xóa mục ưa thích bất cứ lúc nào.

Bing có sử dụng thông tin tôi cung cấp để hiển thị quảng cáo có mục tiêu cho tôi?expando image

Bing không sử dụng thông tin mục ưa thích của bạn để hiển thị quảng cáo có mục tiêu cho bạn.

Đăng nhập

Tại sao tôi cần tài khoản Microsoft để sử dụng mục ưa thích?expando image

Tài khoản Microsoft kết nối các thiết bị và tài khoản của bạn thành một, như thế bạn sẽ luôn thấy mục ưa thích trên bất kỳ trình duyệt máy tính nào, miễn là bạn đã đăng nhập.

Tại sao tôi không thấy mục quan tâm của mình khi tôi không đăng nhập?expando image

Để thấy mục quan tâm, bạn phải đăng nhập với tài khoản Microsoft của bạn.

Mục quan tâm hoạt động như thế nào với Bing Giải thưởng?expando image

Bạn có thể sử dụng mục quan tâm và Bing Giải thưởng cùng lúc, nhưng bạn sẽ cần phải đăng ký mục quan tâm và Giải thưởng tách biệt nhau.

Nếu bạn chưa sử dụng mục quan tâm hoặc Bing Giải thưởng, bạn có thể được gợi ý tham gia cả hai khi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn. Bạn luôn có thể lựa chọn tham gia hoặc không để trải nghiệm hoặc không trải nghiệm trang này:

Trang chủ Bing với lựa chọn tham gia Giải thưởng và Mục ưa thích
Lưu ý

Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn ngay lúc này.

See more videos...